Tag: #empat-Negara
  • Selasa, 11 Jun 2019 06:48

    Empat Negara Saling Mengklaim Kedaulatan Lautan Kekayaan Sumber Alam

    enjualan drone atau pesawat tidak berawak buatan Amerika bernilai 47,9 milyar dollar kepada Indonesia, Malaysia, Filipina dan Vietnam, adalah usaha untuk melawan klaim China atas kawasan laut yang dipersengketakan di Laut China Selatan, dikatakan Pemerint